تبریزیم گوزل تبریزیم

مشارکت در ساخت تبریز 1- قرارداد نویسی مشارکت ساختمان شما با مشاورت وکیل مجرب دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه 2- مشاوره های رایگان مرتبط با شهرداری 3- طراحی انواع نمای بیرونی و داخلی ساختمان بصورت رایگان آدرس: تبریز.ولیعصر. فلکه خوابگاه. ساختمان رضا. طبقه سوم نشانی اینترنتی:www.mtabriz.ir تلفن: 33310792- 041